Trimmer fra FreundTrimmer fra Freund

Velkommen til Skalas nye nettbutikkVelkommen til Skalas nye nettbutikk

 Populære produkter


VÅRE KATEGORIER

Se alle ingredienserSe alle ingredienser
Se alle produktene i Skala kjøttSe alle produktene i Skala kjøtt
Se alle produktene i Skala kjøttSe alle produktene i Skala kjøtt
Se alle produktene i Skala kjøttSe alle produktene i Skala kjøtt
Se alle produktene i Skala kjøttSe alle produktene i Skala kjøtt
Se alle produktene i Skala innredningSe alle produktene i Skala innredning

Hvem er Skala?

Norges største kompetansesenter for næringsmidler
Skala utgjør Norges største og bredeste fagmiljø innen prosessteknologi og driftsstøtte til norsk matindustri.
Vår jobb er å gjøre norsk matproduksjonmer bærekraftig, mer effektiv og mer konkurransedyktig.

Etterhvert som verden og matindustrien har utviklet seg, har vi bygget opp fagmiljøer som gjør oss til en erfaren og fremtidsrettet partner
for spesielt matindustrien, men også til annen industri. Vår erfaring kombinerer vi med dedikert satsing på ny teknologi og løsninger.


Se filmen vår

Se alle ingredienserSe alle ingredienser
Se alle produktene i Skala kjøttSe alle produktene i Skala kjøtt
Se alle produktene i Skala kjøttSe alle produktene i Skala kjøtt
Se alle produktene i Skala kjøttSe alle produktene i Skala kjøtt
Se alle produktene i Skala kjøttSe alle produktene i Skala kjøtt
Se alle produktene i Skala kjøttSe alle produktene i Skala kjøtt
Se alle produktene i Skala innredningSe alle produktene i Skala innredning