Om oss - Skala gruppen


Norges største kompetansesenter for næringsmidler

Skala utgjør Norges største og bredeste fagmiljø innen prosessteknologi og driftsstøtte til norsk matindustri. Vår jobb er å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig, mer effektiv og mer konkurransedyktig.

Etterhvert som verden og matindustrien har utviklet seg, har vi bygget opp fagmiljøer som gjør oss til en erfaren og fremtidsrettet partner for spesielt matindustrien, men også til annen industri. Vår erfaring kombinerer vi med dedikert satsing på ny teknologi og løsninger.

 

Kloke hoder og flinke hender jobber best sammen
Skala designer og bygger produksjonsanlegg for et bredt spekter av bransjer og applikasjonsområder. Som oftest vil vi selv ha ansvar for hele prosessen; fra design og engineering, gjennom prosjektgjennomføring, automatisering og montasje – helt frem til igangkjøring av anlegget.

Dermed får vi en bedre samhandling mellom de som konstruerer og de som bygger – og mye kunnskap som bygger på praktisk erfaring gjennom hele prosjektet. Derfor finner du mange av bransjens klokeste hoder og flinkeste hender i Skala. For kundene betyr det også én partner å forholde seg til – fra idé til daglig drift.

Et unikt fellesskap av fagmiljøer
Ja – Skala er unik. Ingen andre kan tilby matindustrien den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse. Skala er et fellesskap av dedikerte fagmiljøer innen næringsmiddel- og prosessteknologi, automatisering og robotisering. Vi bygger egne skreddersydde løsninger, og samarbeider med ledende internasjonale leverandører og produsenter. Vi er også den største leverandøren av driftsutstyr til norsk matindustri.

Nær deg og med deg i hverdagen
Skala har samarbeidet med mange av sine kunder i mange tiår – for ikke å si mannsaldre. Dette har gitt oss en unik innsikt i kundenes driftshverdag og prioriteringer.  Som norsk leverandør snakker vi våre kunders eget språk, bokstavelig talt – og med tilstedeværelse flere steder i Norge, er vi aldri langt unna.

Bærekraft er en selvfølge
Lenge før «bærekraft» ble et begrep har vi hjulpet våre kunder med å redusere energiforbruk, vannforbruk, utslipp og produktsvinn. Effektivisering gjennom prosessdesign og driftsoptimalisering har vi gjerne kalt det, og det ligger i vårt DNA. Kall det gjerne bærekraft i praksis.

Ulike selskaper – samlet fagmiljø
Skala gruppen består av fem selskaper med ulik spisskompetanse og produktspekter. Vi jobber gjerne på felles prosjekter, der kunden kan dra nytte av vår ulike spisskompetanse. Det er ofte i dette fellesskapet våre beste nye løsninger og ideer skapes. 

Skala AS er morselskap og en del av et stort kunnskaps- og leveransemiljø til næringsmiddelrelatert industri gjennom eierskap i fire selskaper; Skala Maskon, Skala Robotech,  Skala Fabrikk og Forberg International. Skala Gruppen omsetter for 600 mill årlig og vi er totalt ca 200 motiverte ansatte. Vårt hovedkontor er på Helsfyr i Oslo og øvrige kontorer ligger i Stavanger, Drammen, Heimdal og Stjørdal. 


Se filmen vår: