Frakt

Fraktbetingelser i henhold til eksisterende avtaler inngått med Skala AS. Frakt tilkommer!

Skala bruker Ramberg AS som distributører.