Frakt

Fraktbetingelser i henhold til eksisterende avtaler inngått med Skala AS.

Skala bruker Ramberg AS som distributører.