Retur/Reklamasjon

REKLAMASJON

Ved reklamasjon kan du sende en mail til oss, ordre@skala.no

 

Hvis det er en feil med varen du har mottatt, har du som hovedregel reklamasjonsrett. Dette forutsetter at du gir oss beskjed innen rimelig tid og at du fremlegger alle informasjon som er beskrevet ovenfor. Så fort vi har mottatt din epost, så vil kontakte deg. 

Ved reklamasjon sender du e-post til oss, slik at vi kan sende deg reklamasjonsskjema. 

Alle reklamasjoner må godkjennes av Skala, før de eventuelt sendes i retur. Kjøper plikter å sende varen forsvarlig tilbake til Skala, ved reklamasjon.

 

 

RETUR 

Vi ønsker at eventuelle returer skal behandles mest mulig effektivt for deg som kunde, og har derfor følgende rutiner for vareretur til vårt lager for kreditering.

Returer skal merkes med returnummer
Uansett årsak til retur, skal alle returer til Skala AS være merket med vårt returnummer. Ta kontakt med din saksbehandler hos Skala AS og oppgi ordrenummer. Du vil da få tildelt et returnummer som forsendelsen skal merkes med. Returer som ikke er merket med returnummer, vil ikke bli kreditert.

Kreditnota vil bli utstedt så snart returen er meldt til vårt lager og kontrollert.
Returgebyr på 20% vil bli fratrukket så fremt returen ikke skyldes feilforsendelse fra Skala AS.
Ved retursendinger hvor Skala AS er frakt-betaler, skal den transportør som ble benyttet ved levering av varen, benyttes. Blir andre transportører brukt, vil frakten bli belastet avsender.


Returer for reparasjon
Dersom varer returneres til vårt lager for reparasjon, vennligst merk forsendelsen med vår saksbehandler og årsak til retur - med beskrivelse av feilsituasjon. Vi ber deg ta hensyn til disse enkle rutinene ved eventuell retur – dette vil gjøre at saksbehandlingen vil gå raskere og enklere for alle parter!

 

Kontaktinformasjon:

Postadr: Postboks 83 Økern, N-0508 Oslo
Besøksadr: Fredrik Selmers vei 6, N-0663 Oslo
Telefon: 23 05 28 00
Epost: nettbutikk@skala.no