CIP på Meieri- Skala er meierienes CIP- ekspert! 

Hvordan sikre hygienisk produksjon hygienisk og bærekraftig produksjon?

Skala leverer CIP-løsninger som er spesielt tilpasset meieri. Vår designfilosofi sikrer hygienisk meieri-produksjon samt at energiforbruk og annen ressursbruk holdes på et minimum.

Vår CIP-visjon er null svinn, null energitap og 100% gjenbruk av vann.

Våre CIP-løsninger sikrer ikke bare mattrygghet, men gir også verdifulle besparelser gjennom bevaring av vann, energi, kjemikalier og tilgjengelig produksjonstid. Optimalisert prosessdesign, mekaniske komponenter og automatiseringsløsninger gjør Skala sin CIP svært kost-effektiv.

Vi tilbyr:
Skreddersydde eller modulbaserte vaskestasjoner:

Individuelle prosessenheter kan isoleres og rengjøres uten å påvirke øvrig produksjonen. Dette muliggjør kontinuerlig 24-timers produksjon. HMS, bærekraftig gjenvinning av vaskemiddel, produkt og vann er sentrale suksesskriteringer i Skala sine CIP-løsninger.

Enkel modulbasert løsning, eller skreddersydde løsninger for hele produksjonsanlegget. Oppgradering eller nybygg.


Automatisering og optimalisering av vaskestasjoner:
Skalas autmasjonsplatform LT-line sikrer riktig styring og parametersetting. Dette gir høy vaskekvalitet og god økonomi. Vår CIP Optimize, gir deg kontinuerlig overvåking av forbruk og innsatsfaktorer, samt god beslutningsstøtte til operatøren.

Våre rapporteringsverktøy gir god kostnads- og forbruksstatistikk, og historikken gir god støtte til videre optimalisering. Skala leverer løsninger med energioptimalisering, svinnreduksjon, ressursbesparelser og reduksjon av CIP-tid. Dette gir deg lavere kostnader og økt produktivitet.

Komponenter og annet utstyr:
Riktig og effektivt konfigurert rengjørings-, pumpe- og oppvarmingsutstyr er nødvendig for å rengjøre alle overflater effektivt. I samarbeid med bl.a. Alfa Laval kan vi tilby et bredt spekter av utstyr og komponenter som omfatter vasketurbiner, ventiler, platevarmevekslere, pumper, vaskedyser og – kuler, samt til vaskeanlegg.

I tillegg tilbyr vi kontinuerlig service av alle komponenter for optimal drift over tid.


Optimalisering kjemi:
I samarbeid med Kiilto Clean finner vi riktig kjemi for din CIP-prosess. Kiilto Clean er en ledende internasjonal
leverandør som i over 100 år har utviklet, produsert og solgt kjemiske løsninger til industrien.Referanseprosjekt - Tine Tunga
Det nye CIP-anlegget er en del av en mer omfattende plan hvor TINE Tunga tar sikte på et enda mindre ”miljøavtrykk” i form av lavere utslipp og redusert forbruk av vann, vaskemiddel og energi.

Stasjonen skal ta vare på så mye energi som mulig ved å hente ut energien fra spillvann og siste del av vaskefasen. Med en temperaturstyrt utskylling samles det varme vannet som normalt blir stående igjen i rørnettet og skyves tilbake til vaskestasjonen. Den styrte nedkjølingen sparer ikke bare energi, men gjør også at produksjonsutstyret raskere kan tas i bruk igjen etter endt vask.

Dette krevde analyse av vaskeprosessen og nye løsninger i forhold til vedtatte standarder.

Den nye vaskestasjonen består bla av 9 tanker, et stort ventilbatteri og 3 varmevekslere, samt instrumentering og automasjon med LTLine. Store komponenter og svært krevende plassforhold har gjort omfattende 3-D modellering og konstruksjon til en forutsetning.


Gi oss dine utfordringer!

Hvis du har planer om å forbedre din hygieniske produksjon, ta kontakt slik at vi kan la våre eksperter hjelpe deg med våre CIP-løsninger.

Kontakt salgsdirektør Håvard Husemoen på mob.: +47 971 60 985 eller e-post: havard.husemoen@skala.no