Foredling av restråstoff

I Skala sine prosessanlegg kan marint restråstoff
beholde sine unike egenskaper og tjene som
høyverdige oljer og verdifullt proteintilskudd.


I norske fiskerier og oppdrettsnæringer oppstod det, i fjor, ca. 1 020 000 tonn med restråstoff fra fisk og skalldyr, hvor 85% ble utnyttet. Marint restråstoff bidrar til en betydelig verdiskaping i næringen, men potensialet for økt utnyttelsesgrad og verdiskaping er absolutt til stede, særlig innenfor hvitfisknæringen.

Omega-3, protein- og melproduksjon
Skala har bygget fabrikken til Norges første, fullskala industrianlegg for foredling av ulike typer råstoff, eksempelvis raudåte, laks med mer.

Vi har stått for forprosjektering, detaljprosjektering, prosjektledelse, gjennomføring, innkjøp, automasjon, igangkjøring og montasje. I tillegg bistått med hygienesluse, skumanlegg og driftsmateriell.

Sluttprodukter:
- Olje direkte til kapsling - humant konsum
- Protein hydrolysat - petfood og fôr
- Høykvalitets spesialfôr til smågris og akvariefisk

Vi hjelper deg med å gjøre din produksjon grønnere, bedre, tryggere og mer kostnadseffektivt. Ta kontakt med oss for veiledning og hjelp.Skalas designfilosofi

 • Krav til næringsmiddel standard oppfylles
 • Krav til GMP standard oppfylles
 • Lave vedlikeholdskostnader
 • Lave driftskostnader
 • Enklest mulig i drift
 • Høy automasjonsgrad - lavest mulig bemanning
 • Høyt utbytte og kvalitet i sluttprodukter
 • Høy energiutnyttelse
 • Anbefalte løsninger er designet for å sikre bestmulig økonomi for sluttkunde
 • Anbefalte standardkomponenter er tilgjengelig
 • Garanti for levering av reservedeler i 20 år
 • Levering av reservedel-lister inkl. produsentensvarenummer
 • Dokumentasjon på norsk/engelsk
 • 3 års garanti på alt utstyr – tilbys som opsjon

.       Ta kontakt med oss for veiledning og hjelp.Gi oss dine utfordringer!

Hvis du har planer om å forbedre din hygieniske produksjon, ta kontakt slik at vi kan la våre eksperter hjelpe deg med våre CIP-løsninger.

Kontakt salgsdirektør Håvard Husemoen på mob.: +47 971 60 985 eller e-post: havard.husemoen@skala.no