Effektiv personallogistikk i hygieneslusen gir mer tid til verdiskapning

Hygiene og renhold er viktige forutsetninger for å kunne produsere trygg mat.
For å tilpasse bedriftens hygienerutiner er det viktig å forhindre at farlige bakterier
får fotfeste i produksjonslokalene.


- Med mange ansatte og flere produksjonslinjer, er det viktig med gode hygienesystemer og effektiv soneinndeling av anlegget. Vi i Skala kan bidra til best mulig hygiene- og matvaresikkerhet, kombinert med tilrettelagte, gode arbeidsforhold for de ansatte, forteller salgsdirektør i Skala AS, Håvard Husemoen.

Ut ifra tegninger, behov og muligheter, utarbeider vi et forslag til hvordan ditt anlegg kan få en god flyt i garderobe og hygienesluser mellom uren/ren sone. Skala utfører en behovsavklaring ved å se på personal- og vareflyt i anlegget, det fysiske skille mellom ren og uren sone, hvor godt og effektivt hygienesystemet i din virksomhet er tilpasset plassering og utforming av garderober og personalrom.

- Med vårt leverandørnettverk kan vi tilby teknologi for en mer effektiv personallogistikk, samtidig som bransjens strenge hygienekrav ivaretas. Det er viktig for oss å designe hygienesluser som er effektive, slik at de ansatte skal kunne bruke mest mulig av sin arbeidsdag på verdiskapning i bedriften - uten å gå på bekostning av HMS eller trivsel på jobben, fortsetter Husemoen.

Ta kontakt med oss for befaring og mer informasjonBærekraftig sirkulær økonomi
Skala AS tilbyr servicekonsepter som gir deg ro i sjelen. Vi kan tilby standardiserte og kostnadseffektive løsninger for forebyggende vedlikehold.

- Det viktigste med hygieneslusen er at den fungerer hver dag. Skala kan levere slusene som nøkkelferdige løsninger med tilhørende service- og vedlikeholdsavtaler. Slike avtaler sikrer at slusene er velfungerende til enhver tid, og at anlegget ikke går tom for kjemikalier, hånddesinfeksjon og andre forbruksartikler, konstaterer Husemoen.

Din totalleverandør av hygieneløsninger - fra rådgivning til komplette hygienesystem

Enten du skal ha en komplett renholdsplan for din bedrift, har spesielle behov eller ønsker å løse konkrete problemer tilknyttet hygiene, kan vi hjelpe deg. Vi kombinerer Norges mest omfattende sortiment av hygieneprodukter for næringsmiddelindustrien med spesialkunnskap om hygiene og næringsmiddelproduksjon.

- Skala har jobbet med hygieneløsninger siden 1970-tallet, og vi har lang erfaring med innredning av hygienesluser med enkel rengjøring, hygienisk design og høy brukervennlighet, forteller Key Account Manager i Skala, Erik Eide.

Ta kontakt med oss for befaring og mer informasjon
Referanseprojekt – Norfersk AS

Prosjektbeskrivelse:
Til tross for mye og avansert teknikk krever fortsatt naturlige råvarer menneskelig innsats. Med mange ansatte og flere produksjonsavsnitt, har det vært viktig med gode hygienesystemer og effektiv soneinndeling av anlegget.

Prosjektløsninger:
På personalsiden er hygienen ivaretatt igjennom konsekvent bruk av soneskiller, gode løsninger for personlig renhold og gjennomført bruk av arbeidstøy og tildekning. På dette området har Skala vært sentral samarbeidspartner, gjennom leveranser av:

• Hygieneplan med soneinndeling
• Personalsluser og utstyr til personalhygiene • Garderobeutrustning
• Vaskemaskiner for kniver og utstyr.
• Anbefalte rengjøringsmidler
• Vikan renholdsredskaper

Resultat:
Best mulig hygiene og matvaresikkerhet, kombinert med tilrettelagte arbeidsforhold for de ansatte.

" Den hygieniske standarden på prosesslinjene er meget god. Kombinert med gode systemer når det gjelder renhold av lokaler og linjer, og grundige kontrollrutiner i alle ledd skal vi tilby helt trygg mat! " Thomas Johnsen , Driftssjef

Ta kontakt med oss for befaring og mer informasjon


Kontakt oss

Gi oss dine utfordringer!

Ta gjerne kontakt med oss så tidlig som mulig i prosessen. Vi hjelper deg med å gjøre produksjonen tryggere, mer effektiv og hygienisk.

Kontakt Key Account Manager
Erik Eide

Mobil: +47 905 93 788
E-mail: erik.eide@skala.no